Bult-blog (2): Andere tijden

Wie de geschiedenis niet kent begrijpt heden noch toekomst, luidt een gezegde. Daar zit wel een kern van waarheid in, al kan kennis van het verleden lang niet alle vragen beantwoorden. Toch leert de ontstaansgeschiedenis van de Bult wel wat over zaken die je vandaag de dag aan de buitenkant niet meer kunt zien. Een oude vuilstort wordt daardoor minder een ‘zwarte doos‘.

Moerasgebied

Het perceel van de Bult was eeuwenlang polder, maar werd in 1946 aangewezen als zandwinput voor aanleg van de A4, om na de afgraving dienst te doen als stortplaats van baggerslib en veenpulp. Begin jaren zestig ontstond daardoor in de Roomburgerpolder een waterrijk moerasgebied met plassen en veel riet. Tot in 1964 de gemeente Leiden dringend op zoek was naar nieuwe ruimte om het Leidse huisvuil te storten. De Roomburgerpolder werd de dertien daarop volgende jaren gebruikt als vuilnisbelt. Onderstaande video laat die historie van het ontstaan van de Bult in vogelvlucht zien.

Wat vertelt zo’n korte terugblik? Ten eerste bestaan er geen aanwijzingen dat onder de Bult ondoorlatende kleilaag zit, zoals sommigen tegenwoordig beweren. Dat is geen verrassing, want de verplichting om een onder-afdichting aan te leggen voorafgaand aan vuilstort dateert uit de jaren negentig. Onder de Bult zit wel een laag baggerspecie, die “vrijwel ondoorlatend” wordt genoemd. Tegelijkertijd is onduidelijk of de laag baggerspecie ook de wanden van de voormalige zandwinput bedekt. “Waarschijnlijk” wel, staat in de jaarlijkse rapporten over onderzoek aan het opgepompte water uit de Bult.

80 procent gft

Ten tweede is het gebruik van stortplaats de Bult door de jaren geleidelijk veranderd. De jaren na opening werd er vooral huisvuil gestort, eind jaren zeventig werd vooral puin en grofvuil aangevoerd. Het Leidse huisvuil werd toen al grotendeels verbrand in nieuwe huisvuilovens. Het is daarbij goed om te realiseren dat huisvuil in de jaren zestig en zeventig een totaal andere samenstelling had dan tegenwoordig. Opgeteld bestond het voor 70 a 80 procent uit gft-afval en papier. Plastics moesten nog aan een opmars beginnen.

Ten derde zijn er diverse aanwijzingen dat er in Roomburg ook bedrijfs- en chemisch afval is gestort. Die laatste categorie afval is lastig te kwantificeren en zorgt voor de meeste geruchten en zorgen over risico’s.

Tot slot iets over de vorm: Het ontstaan van de Bult in een video van vier minuten is makkelijker te verteren en te delen dan een lange tekst met voetnoten. Links naar de beelden en bronnen in de video en ander achtergrondmateriaal zullen hier op een later moment worden gepost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *